Ainsi dire

Florian Huet, Eric Lambé en Christophe Poot zijn auteurs die Cultures Maison heel nauw aan het hart liggen, hoewel ze ook best wat affiniteit hebben met de Bibliotheca Wittockiana, Museum van de Boekkunsten en de boekband.
Voor deze 3 auteurs zijn strips een medium waarvan ze de codes in vraag stellen en opnieuw uitvinden. Het vormt een scene waar de lezer ook een belangrijke rol in speelt.
Het boek als kunstvorm is een verhaallaag voor deze formeel zeer vooruitstrevende auteurs.

De auteurs

Eric Lambé (Aarlen, 1966) studeerde af aan ESA St-Luc te Brussel, waar hij op dit moment ook les geeft. Hij is een vaandeldrager van de hedendaagse strip en won de prestigieuze Fauve d’Or op het stripfestival van Angoulême in 2017 voor zijn samenwerking met Philippe de Pierpont, « Paysage après la Bataille ». In deze tentoonstelling stelt hij de originele platen van ‘Le Fils du Roi’ voor, waarbij de toeschouwer een nieuwe narratieve lijn voor het verhaal opbouwt.

Christophe Poot (Brussel, 1971) is ook oudstudent van ESA St-Luc, en is één van de oprichters van uitgeverij la Cinquième Couche.
In 2013 richt hij zijn eigen artisanale uitgeverij « Nu-Tête » op. In deze tentoonstelling onthult hij de geheimen van Lise Waterstone, het hoofdpersonage van zijn laatste drie uitgaven : «Graham Schalken, l'Inconsolé», «Magnolia Stellata» en «Lacunes».

Florian Huet (Rennes, 1989) striptekenaar, afgestudeerd aan l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême, oprichter van éditions Polystyrène, start zijn eigen uitgeverij  « La Poinçonneuse » in 2012. Bij hem vindt de lezer dat wat verborgen blijft, en onbelangrijk lijkt, en vormt het om tot een onderzoek voor de lezer.

« Ainsi dire «  is een tentoonstelling van Cultures Maison VZW in de Bibliotheca Wittockiana, met steun van la Fédération Wallonie-Bruxelles.